Hjem / Arbeidsmarkedet i Vennesla

Arbeidsmarkedet

Sørlandets sterkeste bo- og arbeidsregion


Midt i det mest spennende arbeidsmarkedet


Vennesla er en del av Region Kristiansand og ligger 20 minutter unna store kompetansemiljøer som Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus og industriklyngene innen prosessindustri og offshore-teknologi. Samtidig har vi sterke kompetanseklynger i egen kommune og et variert lokalt næringsliv med arbeidsplasser innen nesten alle bransjer.

  • Bygg- og anlegg er en svært viktig næring for Vennesla med over 1000 ansatte. Det pågår mye produktutvikling og nyskaping i disse kompetansemiljøene.
  • Industrien står sterkt. Huntonit er største industriarbeidsplassen med 190 ansatte. Norgesplaster og Hydro Vigeland Brug er eksempler på industri i verdensklasse. Tratec er vår største teknologi-bedrift.
  • Datalagring er den nye, store næringen. Bulk Infrastructure skal bygge verdens største, grønne datasenterpark.
  • I Hunsøya Næringspark vokser Agders mest urbane næringspark fram.  100 bedrifter er alt på plass med til sammen over 600 ansatte.
  • Vi har tre videregående skoler i kommunen, seks barneskoler, to ungdomskoler, 16 barnehager, to sykehjem og et av landets mest innovative NAV-kontorer. I Vennesla kommune jobber over 1250 fagfolk i mange spennende fagmiljøer.

120 bedrifter samarbeider i Vennesla Næringsforening og utvikler en kultur for innovasjon gjennom samarbeid og å gjøre hverandre gode. Det er faktisk dønn spennende å være med på utviklingen i Vennesla akkurat nå.