Hjem / Strandsti langs Venneslafjorden

Strandstien

Flott tur langs elva


Strandstien i Nesane sto ferdig i 2020. Både kommune og bygdefolk ønsker å få tilbake folkelivet på og ved Venneslafjorden.

Venneslafjorden er ei perle. Ei gang var den tømmerlager for både Hunsfos og sagbrukene i Vennesla og byen. Da sydet det av liv. Fløterne sprang på stokkene til hverdags - i helga var hele bygda på tur i eller ved fjorden De siste årene har politikere og bygdefolk ønsket å vende tilbake til elva. Vennesla skal ha sitt ansikt mot elva. På tidlig 2000-tall kom strandstien på vestsida av elva fra Moseidmoen til Bommen elvemuseum (Venneslas eldste hus). Allerede da snakket folk om at det måtte komme sti også på østsida.

Ordføreren åpnet den nye strandstien fra Sentrum til Nesane i 2020. Flere hundre publikummere møtte fram - og den er blitt svært populær. Allerede er stien forlenget delvis rundt Kuleberget med et spektakulært stupe- og badeanlegg. Etterhvert skal stien anlegges til Venneslaheimen og videre nordover. Planene jobbes med. En tur langs elva er en stor opplevelse både sommer og vinter. Det er rikt fugleliv og fotomotiver nesten for hvert eneste skritt du tar.