Hjem / Bulk Infrastructure - Datalagring på Støleheia


Campus NO1 på Støleheia er  verdens største datasenterpark basert på grønn, ren energi. 

Igjen forener Vennesla kraften utenfra med kraften innenfra. Vi tar verdens nyvinninger hjem og skaper arbeid av dem.

Gründer Peder Nærbø i Bulk Infrastructure var på jakt etter  Norges beste sted å etablere datalager.  Han fant Statnetts transformatorstasjon på Stølen i Vennesla. Den har 12 ulike føringer inn. Det betyr at Stølen er et av stedene på hele kloden med sikrest strømtilførsel. Ja,  du leste riktig.  Området på Støleheia har dessuten perfekt klima. Du finner ikke bedre plass å bygge verdens største datasenterpark basert på ren og fin vannkraft.

Høsten 2015 tok Norges klimaminister,Tine Sundtoft, det første spadetaket til NO1 Campus. I 2023 har Bulk-konsernet planert flere hundre dekar byggingen av datalagre er i gang. Fra datasentre slippes det ut varmt spillvann. Dette planlegges nå brukt i forbindesle med etablering av drivhus, gartneri og vedtørke-anlegg på Stølen. Mye spennende skjer.

 Bulk har i samarbeid med Facebook,Google og Amazon bygget en undersjøisk fiberkabel fra New Jersey i USA til Støleheia i Vennesla. Kabelen har også forgreining til Irland og Danmark. I Vennesla spøker vi med at det var på tide Amerika fikk koblet seg på det som skjer i bygda vår. Ferdig utbygd  vil Campus NO1 romme 800.000 kvadratmeter datalager fordelt på over 3000 dekar areal - noe større enn den samlede bygningsmasse i Sørlandsparken i Kristiansand. Bulk er begynnelsen. I kjølvannet kommer mange små- og mellomstore bedrifter. Bulk Infrastructure  jobber fortsatt tett med Vennesla kommune og Agder fylkeskommune. Vi har et felles mål om å gjøre Agder til verdens første elektrifiserte region, Electric Region Agder, innen 2030.