Hjem / Næringssjefen

Næringssjefen

Torgeir Haugaa - 909 84 838


Næringssjefen står klar til å hjelpe og veilede deg som vil drive eller allerede driver næring i Vennesla.
Torgeir Haugaa har mer enn 35 års erfaring fra næringsutvikling i regionen. Han har ledet Setesdals Næringsfond, har deltatt i flere store sentrumsprosjekter og han har vært med på å tilrettelegging og utvikling av store næringsområder. Han pleier å si at kommunen ikke kan skape næring, bare legge til rette. Han ønsker å bistå og hjelpe alle som har solide og gode prosjekter.