Hjem / Kollektivtilbud og transport i Vennesla

Kollektivtilbud og transport

Flere busser- sykkelhovedveg kommer


Busstilbudet til Kristiansand er godt, lokalbusstilbudet jobber vi med å forbedre.


Vi oppfordrer alle innbyggere som bruker bil til jobb i Kristiansand (og andre steder) om å prøve buss i ei uke. Du vil bli overrasket over hvor mye greiere det er enn du tror. Våren 2020 koster et månedskort med buss for voksne 770 kroner. Da kan du ta så mye buss du vil, og det er fritt hvem i husstanden som bruker det. Cirka 3000 mennesker tar buss til og fra jobb daglig i Vennesla. Trafikken økte med hele fire prosent siste kvartal i 2019 sammenlignet med siste kvartal året før. Over 750.000 passasjerer fraktet bussene i Vennesla i 2019. 

Mellom Vennesla og Kristiansand sentrum går det buss hvert tiende minutt i rushtiden morgen og ettermiddag. Ellers er det halvtimes frekvens. Det går flere direktebusser. Internt i Vennesla kjører lokalbussen, rute 34. Den trafikkerer boligområder som Lomtjønn, Heptekjerr og Eikelandsdalen. Fra høsten 2020 også Smååsane. Det er dårligere utbygd busstilbud mellom Øvrebø og Vennesla. Fra Hægeland og Øvrebø er det bussforbindelse til Kristiansand i sør og opp Setesdalen i nord.

Vennesla kommune har sammen med regionale myndigheter satset mye på gang- og sykkelveger. Det etableres også flere park- and ride-anlegg i hele kommunen. Det er bygd sykkelvei mellom Homstean og Skarpengland, og det jobbes med bedre sykkelveg i Hægeland sentrum.  Den grønne hovedvegen er et prosjekt for framtida. Det jobbes både med ny bro mellom Vennesla sentrum og Hunsøya og sykkelveitrase fra Idrettsplassen til ungdomsskolen - dimensjonert med plass til elektriske, selvgående busser.