Hjem / Kollektivtilbud og transport i Vennesla

Kollektivtilbud og transport

Flere busser- sykkelhovedveg kommer


Busstilbudet til Kristiansand er godt, går lokalbuss i de største boligområdene og vi har bra togtilbud.


Vi oppfordrer alle innbyggere som bruker bil til jobb i Kristiansand (og andre steder) om å prøve buss i ei uke. Du vil bli overrasket over hvor mye greiere det er enn du tror. Et månedskort koster under 700 kroner. Cirka 3000 mennesker tar buss til og fra jobb daglig i Vennesla. Over 750.000 passasjerer frakter bussene i Vennesla hvert år. 

Mellom Vennesla og Kristiansand sentrum går det buss hvert tiende minutt i rushtiden morgen og ettermiddag. Ellers er det halvtimes frekvens. Det går flere direktebusser. Internt i Vennesla kjører lokalbussen, rute 34. Den trafikkerer boligområder som Lomtjønn, Heptekjerr og Smååsane. Det er dårligere utbygd busstilbud mellom Hægeland, Øvrebø og Vennesla, men du kan ta bestillingsbuss tirsdag og torsdag. Fra Hægeland og Øvrebø er det bussforbindelse til Kristiansand i sør og opp Setesdalen i nord.

Vennesla kommune har sammen med regionale myndigheter satset mye på gang- og sykkelveger. Det etableres også flere park- and ride-anlegg i hele kommunen. Det er bygd sykkelvei mellom Homstean og Skarpengland, og det jobbes med bedre sykkelveg i Hægeland sentrum.  Den grønne hovedvegen er et prosjekt for framtida. Det jobbes både med ny bro mellom Vennesla sentrum og Hunsøya og sykkelveitrase fra Idrettsplassen til ungdomsskolen - dimensjonert med plass til elektriske, selvgående busser.

Vennesla stasjon på Vikeland har togstopp. Her kan du ta regionale tog både østover og vestover. De går tår begge veger annenhver time cirka.