Hjem / Barnehage og skole i Vennesla

16 barnehager, sju grunnskoler og tre videregående skoler. Vennesla har et godt tilbud til barn og unge. 

Venneslaskolen og Venneslabarnehagen skal preges av inkluderende læringsmiljø hvor den enkelte opplever trygghet, helse, trivsel og læring. Vi har høyt kompetente fagfolk som kontinuerlig jobber med fagutvikling og kvalitetsutvikling.

Venneslaskolen innførte i 2018 læringsbrett for alle elever. Digitalisering handler om mye mer enn maskiner. Alle lærerne var gjennom omfattende videreutdanning for at vi skal lære å bruke nye verktøy pedagogisk riktig, og under koronaen fikk vi virkelig sett hva det betydde.  I barnehagen oppfyller vi normene om bemanning - og vi har fått til et meget godt samarbeid mellom de 11 private og fem offentlige barnehagene.  I Vennesla har vi ansatt egne kokker som lager mat til barna i barnehagene.

Vennesla videregående skole ble bygget i 1980 og forandret Vennesla, den tilbyr et variert tilbud av studieretninger. Tidligere måtte ungdommen til Kristiansand for å ta videregående opplæring. Skolen har et variert studietilbud. Skolen er spesielt kjent for de to prosjektene Venneslamodellen og Venneslabrua. Førstnevnte handler om at alle etater og fagpersoner jobber sammen om den enkelte elev som strever. Venneslabrua handler om en ny måte å tenke oppfølging på. Ved å flytte midler fra NAV til skole, skal det bli nok ressurser til å gi en- til en-hjelp. Enkelte elever har vært hjemme i årevis. Venneslabrua er et tett samarbeid mellom NAV, kommune, næringsliv og skole. Målet er å flytte NAVs midler fra passiv støtte til aktiv hjelp. Venneslabrua har vist flotte resultater.

Øvrebø videregående skole er eid av Blå Kors og er en videregående skole som tilbyr en rekke yrkesfaglige løp og studiekompetanse. Skolen er innrettet mot elever som trenger spesiell oppfølging. Vennesla kristne videregående skole drives av Filadelfia og tilbyr studiespesialisering. Hovedsatsingen er sang, dans og drama. Voksenopplæringen er også en stor skole som drives av Vennesla kommune. Den tilbyr norskopplæring, grunnskole, et bredt tilbud innen videregående opplæring og karriereveiledning. Høsten 2020 starter Oasen opp med kristen friskole i nedre Vennesla.