Hjem / Næringsområder

Næringsområder

Næringsområder i Vennesla kommune.


3569 dekar næringsareal fordelt på 19 ulike områder.

Vennesla er en kommune med stor etterspørsel etter attraktive næringstomter. Det er stort press på enkelte næringsområder, mens andre områder venter på at noen skal etablere seg. I kommunen bistår vi gjerne hvis du ønsker tomt til utvidelse eller nyetablering.

Vennesla er en kommune med stor etterspørsel etter attraktive næringstomter. Det er stort press på enkelte næringsområder, mens andre områder venter på at noen skal etablere seg. I kommunen bistår vi gjerne hvis du ønsker tomt til utvidelse eller nyetablering. 

I Hunsfos Næringspark er det 70 dekar med urbane fabrikklokaler. Her er det stadige nyetableringer. Vi snakker om en av Norges mest urbane og framtidsrettede næringsklynge, og det stedet hvor det meste skjer i øyeblikket. I Øvrebø ligger næringsområdet på 55 dekar rett ved riksvei 9 og tett på sentrum av Skarpengland. Her har det vært mange etableringer de siste, to, tre årene. På Hægeland ligger et næringsområde på 31 dekar midt i sentrum ved riksveg ni med flere ledige tomter. 

Støleheia er et regionalt næringsområde på 3.100 dekar som disponeres av Bulk Infrastructure og planlegges bebygd med over 800.000 kvadratmeter datasentre. 

Dueheia ved Samkom er et privat prosjekt hvor grunneier sammen med Repstad Anlegg regulerer rundt 1000 dekar til industri. Målet er kraftkrevende produksjon og området ble lansert i forbindelse med batteri-satsing, men skal nå utvikles til mer generell næringsvirksomhet. Planene er ennå ikke endelig vedtatt.


Her er oversikt over øvrige næringsområder i kommunen:

 • Steinsfossen: 122 dekar 
 • Åmdal sag: 6 dekar
 • Eikelandsdalen: 68 dekar ferdig regulert - ubebygd
 • Storevold: 14 dekar
 • Grovane Sagbruk: 35 dekar (delvis regulert)
 • Tjønnvoll næringsområde: 4 dekar (regulert)
 • Kvivollen på Vigeland: 24 dekar (regulert)
 • Kvarstein: 10 dekar
 • Kvivollen: 5 dekar (ikke regulert)
 • Høgevollan Vikeland: 36 dekar - under planlegging
 • Støleheia: 130 dekar under planlegging