Hjem / Samskaping i Vennesla

Samskaping

Samskaping mellom det private og offentlige.


Vi tenker sammen, arbeider sammen og skaper sammen. Det har vi alltid gjort i bygdene i Vennesla.


Vennesla skal bli best i Norge på samskaping, har politikerne sagt. Vi er allerede godt på vei. Kommunen, næringslivet ved Vennesla Næringsforening og frivilligheten ved frivilligsentralene i Øvrebø/Hægeland og Vennesla har vedtatt en felles samskapingsplattform. Der er de tre likeverdige partnere og utvikler prosjekter sammen.

Kommunen har ansatt egen samskapingskoordinator. Det er Jorunn Sagen Olsen. Hun treffes på epost jorunn.sagen.olsen@vennesla.kommune.no eller 381 37200

For å løse framtidas utfordringer er det avgjørende at kommunen samhandler godt med lokalsamfunnet representert ved frivillig sektor, private bedrifter og andre aktører. I den forbindelse brukes ordet «Samskaping» som et begrep der kommunen forsøker å finne løsninger på ulike utfordringer sammen med sivilsamfunnet. 

 Norges største julemarked er ett eksempel på hva vi får til når vi jobber på helt nye måter på tvers av gamle grenser.