Hjem / Samskaping i Vennesla

Samskaping

Samskaping mellom det private og offentlige.


Vi tenker sammen, arbeider sammen og skaper sammen. Det har vi alltid gjort i bygdene i Vennesla.


Vennesla skal bli best i Norge på samskaping, har politikerne sagt. Vi er allerede godt på vei. 

For å løse framtidas utfordringer er det avgjørende at kommunen samhandler godt med lokalsamfunnet representert ved frivillig sektor, private bedrifter og andre aktører. I den forbindelse brukes ordet «Samskaping» som et begrep der kommunen forsøker å finne løsninger på ulike utfordringer sammen med sivilsamfunnet. 

I Vennesla holder vi på å sette dette i system gjennom en avtale mellom kommunen, frivilligheten og næringslivet - og vi tenker å ha to store samskapingsverksteder hvert år. Norges største julemarked er ett eksempel på hva vi får til når vi jobber på helt nye måter på tvers av gamle grenser.