Vi gir deg mulighetene i Vennesla!

Du har enorme muligheter. I Vennesla, samskapingskommunen, hjelper vi deg både å finne dem og gjennomføre dem.

Den grønne og urbane bygda

Vennesla tar verdens nyvinninger hjem og gjør dem om til lokalsamfunn. I fire hundre år har vi gjort det om igjen og om igjen, og nå skal vi være med på å prege den grønne og digitale revolusjonen. Mennesker fra hele Europa fulgte framskrittet og skapte det moderne Vennesla. 

Vi er i tet når det nye skjer. Vi bygger vår urbane bygdehistorie på grønn vannkraft. Vi tar stadig nye steg. Her kan du lese mer om den unike historien og identiteten vår.

Les mer om den grønne, urbane bygda...