Hjem / Vennesla Næringsforening

Vennesla Næringsforening

120 medlemsbedrifter - møteplass for næringslivet

Vennesla Næringsforening ble stiftet 1. januar 2016. Fra samme dato overtok optimismen og gründerånden i Vennesla kommune.

Foreningens viktigste oppgave er å bidra til vekst i bygdas næringsliv for å sikre og skape nye arbeidsplasser. Dette vil vi oppnå gjennom å være en koordinator og et bindeledd mellom medlemmer og opp mot offentlige myndigheter. Det skjer ikke minst på månedlige møter med ordfører og rådmann.

Alexander Etsy Jensen har overtatt ledervervet etter Odd Grønberg. Janne Nordahl, Merethe Svendsen og Gudmund Sagen er andre ressurspersoner i foreningen. Det var Næringsforeningen som tok initiativ til identitetsprosjektet Grønn Urban Bygd. Foreningen er blitt en viktig møteplass for næringslivsfolk i Vennesla. Gjennom foredrag, frokostmøter og medlemstreff knyttes kontakter og åpnes muligheter. Hvis du driver eller ønsker å drive virksomhet i Vennesla, er Næringsforeningen din partner. Næringsforeningen har følgende mål for virksomheten:

  • Fremme og tilrettelegge for vekst i lokalt næringsliv
  • Være en praktisk tilrettelegger og rådgiver for sine medlemmer
  • Ivareta det lokale næringslivets interesser både lokalt og regionalt
  • Være bindeledd mellom næringsliv og offentlige myndigheter i bygda
  • Gjennomføre sosiale tiltak for sine medlemmer
  • Tilby kompetanseheving gjennom frokostseminarer for medlemmene
  • Stimulere til samhandling mellom medlemmene