Hjem / De største arbeidsplassene og bedriftene

De største bedriftene

De største bedriftene og arbeidsplassene

Huntonit AS (tidligere Norsk Wallboard) er en del av det Vennesla-baserte Byggma-konsernet og Venneslas største private arbeidsplass med rundt 180 ansatte. Huntonit er Norges eneste produsent av harde trefiberplater og omsetter årlig for  en halv milliard kroner. Huntonit er den bedriften på Sørlandet som mottar mest tømmer fra lokale skogeiere hvert år. Bedriften betyr mye for hele regionen. Huntonit ble startet i 1950 og det kompetente miljøet på Vikeland i Vennesla har evnet å fornye seg. Det begynte med tynne 3 mm plater. Nå leverer Huntonit dekorative interiørplater via alle seriøse byggvarekjeder i Norge, og har i tillegg en del eksport til Sverige og Danmark. 

Produksjonen på Huntonit skjer ved at trevirke males opp, kokes, presses, herdes, freses og males eller laseres. Prosessen er en våtprosess – og treets eget bindemiddel, lignin, benyttes som festemiddel sammen med høyt trykk og høy varme. Huntonit produkter er så rene og sunne at de kan, om ønskelig, spises. De er da også de eneste ferdige interiørplater som anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund. 

ANDRE STORE og VIKTIGE BEDRIFTER OG ARBEIDSPLASSER:


Scantrade AS:


  • Hovedkontor flyttet fra Vennesla til til Oslo. (Kilde: Næringsavdelingen Vennesla kommune)