Hjem / Klimasatsingen


Klimaet er vår tids største utfordring og i Vennesla er klimasaken satt aller øverst på dagsorden. Innen 2030 skal utslippene ned med 55 prosent.


Hver eneste innbygger, hver eneste organisasjon, hver eneste bedrift og hver eneste kommunale enhet må spørre og svare på følgende: Hva kan jeg bidra med for å redde klimaet og framtida? I identitetsprosjektet Grønn Urban Bygd dokumenterer vi at bærekraft alltid har preget oss i Vennesla. Våre lokalsamfunn er bygget på verdiene i skogen og elva - og at det er typisk oss å være i omstilling basert på fornybare ressurser.

Vårt store klimaprosjektet er "Den kortreiste bygda", og den er en forlengelse av identiteten Grønn urban Bygd. Gjennom å spare areal på heiene og bygge tettere langs kollektivaksene i Vennesla, skal vi skape et bygdesentrum der du kan gå og sykle til alt. Det er snakk om en av landets største bygdetransformasjoner. Bare på Hunsøya er målet 2000 arbeidsplasser og 1000 boliger. "Den kortreiste bygda" krever investeringer i grønn hovedveg og ny bro over elva til over 300 millioner kroner. På sikt skal over 12.000 mennesker kunne gå og sykle til alt. Vi er nødt til å tenke nytt for å greie klimamålene. 

Klimagassutslippene skal ned med 55 prosent de neste ti årene., Vennesla har både de historiske og naturgitte forutsetningene for å lykkes. Som individer må vi endre holdninger og handlinger og vi må skape samfunnstrukturer som er klimavennlige. I Vennesla jobber vi allerede med en ny hovedvei for sykkel og med bro over elva. Lokal kollektivtrafikk skal bli bedre.

Arbeid har alltid vært nøkkelen til ei bedre framtid. Nøkkelen til framtidssamfunnet handler om arbeid uten klimaavtrykk. Vi må skape et samfunn som fremdeles trenger den enkelte.  Agder har som mål å bli verdens første hel-elektriske region før 2030.  Vennesla kommune har siste året blitt klimapartner. Vi er med i Klimaks-satsingen og vi holder på med en egen klimaplan for hele kommunen. I næringslivet er det flere og flere som miljøsertifiseres og som skaper marked for klimavennlige løsninger.  Det neste tiåret ønsker vi å aktivisere hele Vennesla til klimakamp. Sammen skal vi skape bedrifter og arbeidsplasser og lokalsamfunn tilpasset framtida.

Vennesla har vedtatt en egen klimaplan i 60 punkter. Ny parkeringsstrategi er underveis.