Hjem / Frivilligsentralen i Vennesla, Hægeland og Øvrebø

Frivilligsentralene

Når vi er der for hverandre, blir alt litt enklere


Samskaping er viktig for Vennesla. I det arbeidet har våre to frivilligsentraler en helt sentral plass.Vennesla Frivilligsentral og Øvrebø Frivilligsentral er svært viktige aktører i det frivillige livet og arbeidslivet i Vennesla kommune og en hovedpartner i kommunens satsing på samskaping for å videreutvikle kommunen som et godt sted å leve.

Vennesla kommune har etablert en egen samskapingsplattform der kommunen, frivilligsentralene på vegne av frivilligheten og Vennesla Næringsforening på vegne av næringslivet er tre likeverdige parter. Sammen finner de prosjekter å gå videre med.

Vennesla frivilligsentral har kontor på Hunsøya. Sentralen besto av 34 frivillige organisasjoner sammen med to videregående skole, en attføringsbedrift og Vennesla kommune. Frivilligsentralen i Vennesla koordinerer ulike aktiviteter og prosjekter og en rekke aktivitetstilbud for folk i alle aldre som fremmer inkludering og mangfold» Flere hundre mennesker er involvert.

Øvrebø og Hægeland frivilligsentral har kontor i Herredshuset på Hægeland og driver en rekke aktiviteter i lokalmiljøet, alt fra klesbutikk til "kom i form" og besøksvenn-tjeneste.