Hjem / Kjøp i Vennesla, gågata og handel

Kjøp i Vennesla

Nesten 50 medlemsbedrifter

Kjøp i Vennesla utvikler handelsnæringen i Vennesla sentrum.

Kjøp i Vennesla er den lokale handelsstandsforeningen i Vennesla sentrum. Foreningen drives på dugnad av de vel 50 medlemmene. For tiden er det Anstein Voreland (medeier i Elon Vennesla) som er drivkraft og leder.

Foreningen jobber med å utvikle handelen i sentrum og Gågada i Vennesla. Kommunen har i samspill med foreningen brukt flere titalls millioner kroner på sentrumsutvikling de siste årene. Blant annet er en av landsdelens største lekeparker anlagt midt i sentrum for å trekke folk og skape trivsel.

Sentrum trenger etableringer og mer mangfold. KIV  jobber kontinuerlig med dette. Foreningen har også fått til felles åpningstider til klokka 1800 hver kveld og ordning med felles gavekort i sentrum. Foreningen er en viktig medspiller for kommunen, ikke minst når Julegada arrangeres og samler titusener.

Kjøpesenteret Atrium nord i Gågada har egne åpningstider til 20.00 og 22.00 hver kveld.