Hjem / NAV Midt-Agder

NAV

Norges mest innovative og spennende NAV-kontor ligger i Vennesla

Et NAV-kontor plassert midt i en næringspark! Kan det bli bedre når en av hovedutfordringene er å få flere ut i arbeid og å redusere utenforskap. I Vennesla har vi ikke bare et lokalt NAV-kontor. NAV Midt-Agder ble etablert 1. januar 2020 og betjener kommunene Vennesla, Åseral, Iveland, Bygland, Valle og Bykle.  

Kontoret har overtatt en rekke oppgaver som fylkeskontoret hadde før. Det er snakk om en desentralisering av tjenester. NAV- Midt-Agder jobber tett med næringslivet og er nasjonalt ledende på samskaping. De neste årene skal det jobbes mye med samskaping med frivillig sektor og næringslivet. NAV står sentral i det store prosjektet Venneslabrua. NAV flytter midler inn i skolen, slik at skolen kan få ressurser til å hjelpe hver elev mer på elevens egne premisser. Målet er å utvide Venneslabrua til alle Agders videregående skoler.

Det utbetales over én milliard kroner til ungdom under 30 år på Agder som ikke er i jobb eller skole. Én månedsbetaling over i skolen, kan gi store resultater. 

Venneslabroa har formidable resultater. Av nesten 100 ungdommer som har vært med, er bare 13 i dag på NAV. Over 80 er i utdannelse eller jobb.

NAV lokalt kaller det fantastisk å ha så tett kontakt med næringslivet. Det jobbes videre med flere prosjekter. Ett er "Basen". Målet er å skape et sted der folk som ønsker å gjøre en jobb, kan komme å få en jobb. NAV og næringslivet forsøker å få dette til sammen. Du møter på basen og får jobb for kortere eller lengre tid.