Hjem / NAV Midt-Agder

NAV

Norges mest innovative og spennende NAV-kontor ligger i Vennesla

Et NAV-kontor plassert midt i en næringspark! Kan det bli bedre når en av hovedutfordringene er å få flere ut i arbeid og å redusere utenforskap. I Vennesla har vi ikke bare et lokalt NAV-kontor. NAV Midt-Agder ble etablert 1. januar 2020 og betjener kommunene Vennesla, Åseral, Iveland, Bygland, Valle og Bykle.  

Kontoret har overtatt en rekke oppgaver som fylkeskontoret hadde før. Det er snakk om en desentralisering av tjenester. NAV- Midt-Agder jobber tett med næringslivet og er nasjonalt ledende på samskaping. De neste årene skal det jobbes mye med samskaping med frivillig sektor og næringslivet. NAV står sentral i det store prosjektet Venneslabrua. NAV flytter midler inn i skolen, slik at skolen kan få ressurser til å hjelpe hver elev mer på elevens egne premisser. Målet er å utvide Venneslabrua til alle Agders videregående skoler.

Det utbetales over én milliard kroner til ungdom under 30 år på Agder som ikke er i jobb eller skole. Én månedsbetaling over i skolen, kan gi store resultater. Et halvt års drift i Vennesla viser gode resultatet. Mellom 20 og 30 ungdommer er allerede i gang med skole gjennom Venneslabrua, etter år i passivitet.

NAV leder av Rolv Velle sier det er helt fantastisk å ha så tett kontakt med næringslivet. Han ser for seg mange gode effekter i årene som kommer.