Hjem / Idrettsanlegg i Vennesla

Idrettsanlegg

Investeringsboom for idrett og folkehelse

De siste årene er det brukt flere hundre millioner kroner på å oppgradere gamle og bygge nye idrettsanlegg i Vennesla kommune. Satsingen fortsetter.Vennesla er inne i et generasjonskifte hva idrettsanlegg angår. De siste årene er det bygget så mye at vi må ta det punktvis:

  • 2012: Øvrebøhallen åpner. Bygget helt ny etter brann. Stor dugnadsinnsats fra lokalmiljøet.
  • 2014: Bjortjønn Leirduebane åpner. Svært moderne skyteanlegg. Bygget privat med kommunale tilskudd.
  • 2016: Svømmehallen i Vennesla åpner. Kommunens aller største investering gjennom tidene. Hallen har 25 metersbasseng, eget barnebasseng, stupeanlegg og 12,5 meter varmtvannsbasseng.
  • 2019: Sandrip Fritidspark åpner i ombygd versjon. 3,4 kilometer asfaltert rulleskiløype. Hele traseen har mulighet for kunstsnø. Stor dugnadsinnsats gjør at topp moderne skiskytterarena med 30 skiver også står ferdig. Fra før er det hoppbakke i område - med mulighet for sommerhopping. Parken har skileikområde, varmestue og lysløype.
  • 2019: Idrettsplassen på Moseidmoen åpner etter ombygging. Fire topp moderne løpebaner, tre fotballbaner med kunstgress, treningsområde fotball, skileikområde, kastarena og nye tribuner. Flomlys på hele området.
  •  Venneslahallen fra 1967 er vedtatt ombygd og prosjektet utredes. Ny idrettshall på Moseidmoen er vedtatt og under planlegging. Flerbrukshall på Hægeland vedtatt og under planlegging.
Vi har også mindre haller, såkalte volleyballhaller ved skolene  Hunsfos, Kvarstein og Samkom. Det er innendørs skytebane både i Vennesla og i Øvrebø. Egen bmx-bane er anlagt på Smååsane, og det er flere skateanlegg rundt om i kommunen. I tillegg til dette vedlikeholder Vennesla kommune fem, seks mil med skiløyper om vinteren. Vi har også en rekke balløkker og nærmiljøanlegg i boligområdene og ved skolene.