Hjem / Lag og foreninger

Lag og foreninger og fritid

Variert tilbud - enormt engasjement.


Over 170  lag og foreninger venter bare på at du skal begynne hos dem. 


Velferden i et lokalsamfunn - det gode liv i vid forstand - er avhengig av et rik foreningsliv og en aktiv frivillig sektor. I Vennesla, Øvrebø og Hægeland er vi veldig heldige. Vi har over 170 aktive lag og foreninger som tilbyr deg både sosial tilhørighet, men også et bredt spekter av aktiviteter. På FORENINGSPORTALEN finner du informasjon om de aller fleste lag og foreninger. Det er idretten, speideren og menighetene som samler flest på fritiden i Vennesla kommune.