Hjem / Fakta om Vennesla kommune

Fakta om kommunen

Vennesla - ei grønn urban bygd!


Vennesla kommune er Agders femte største kommune.


 • Vennesla kommune har hatt kontinuerlig befolkningsøkning siden før år 1900. Nå er vi ca. 15.200 innbyggere
 • Vennesla kommune består av de tidligere kommunene Øvrebø, Hægeland og Vennesla og kommunesenteret ligger i Vennesla. I denne delen av kommunen bor over 12.000 av innbyggerne.
 • 80 prosent av innbyggerne bor i selveid bolig. Vi har 4101 eneboliger og 666 leiligheter i kommunen. (SSBs siste tall fra høsten 2019).
 • 5,3 prosent av befolkningen bor på en landbrukseiendom.
 • Bare 1,6 prosent av Venneslas areal er å regne som uberørt natur og ødemark.
 • I Vennesla er det 2,3 personer pr. husholdning. 
 • Det er registrert 351 hytter i kommunen.
 • Venneslas innbyggere jobber hovedsaklig industri og håndverksnæringer og i tjenesteytende næringer. I 2019 jobber 87 i landbruk fiske, 2.081 i sekundærnæringene, 2228 i varehandel, samferdsel, eiendom og tjenesteytende næringer, mens 281 jobbet i offentlig administrasjon/forsvar, 544 med undervisning, 1509 med helse- og sosialtjenester og 247 innen personlig tjenesteyting.
 • Utdannelse personer over 16 år: 1952 innbyggere hadde i 2019 universitetsutdannelse på bachelor-nivå, 380 hadde utdannelse på master-nivå, 5263 har videregående utdanning mens 3574 kun har grunnskole. 77 innbyggere har ingen godkjent eller fullført utdanning.
 • 89,6 prosent av Venneslas barn har barnehageplass
 • Halvparten av elevene i Venneslaskolen går i SFO, mens 27,6 prosent får skoleskyss.
 • Forventet levealder i Vennesla er 79,7 år for menn og 83,7 år for kvinner. Landssnittet er 81,0 for menn og 84,5 år for kvinner.