Hjem / Vennesla - Den grønne urbane bygda

Den grønne urbane bygda

Vennesla gjør verdens nyvinninger om til industri og lokalsamfunn. Vi er i tet når det nye skjer. Vi bygger vår urbane bygdehistorie på grønn vannkraft. Vi tar stadig nye steg. Her kan du lese mer om den unike historien og identiteten vår.

«Vi tar verdens nyvinninger og omgjør dem til lokalsamfunn»

15. januar 2020 var det 400 år siden presten Peder Claussøn kom til Vikeland og fikk eierskap til fossen. Der og da begynte Vennesla kommunes fantastiske industrihistorie – en historie som fortsatt skrives og som nå handler om den Grønne Urbane Bygda.

Foreløpig siste kapittelet skrives på Stølen i Øvrebø. Amazon har gjort sine første installasjoner. Bulk Infrastructure har over 20 ansatte på plass allerede. Verdens største datasenterpark basert på ren og fin vannkraft, er i støpeskjeen. I oktober 2019 kom Havfruen til land i Kristiansand – en fiberkabel som kommer fra New York og som både Facebook og Google er med på sammen med Amazon og Bulk. Testsenteret er i drift og 3000 dekar datapark venter på å fylles, og det er kun gått et par tiår siden internett krøp ut av ideenes verden og ble virkelighet. For oss som bor i Vennesla kommune er dette selvsagt stort. Samtidig er det noe vi har opplevd før – mange, mange ganger før.

Vår historie handler om å ta hjem verdens nyvinninger og omgjøre dem til lokalsamfunn. Både Øvrebø og Hægeland og Vennesla har vokst seg moderne på dette.Som regel kommer noen utenfra med spesialkunnskap og penger. De kommer til Vennesla fordi de finner det de trenger her. Arbeidsfolk og håndverkere med vilje til å lære nytt og vilje til å skape. Det er denne blandingen som skaper de enorme resultatene. 

I begynnelsen var elva!

Den er utgangspunktet for alt vi bygger på. Det begynte altså med sju oppgangssager etter hverandre i Vigelandsfossen. Slike sager revolusjonerte trelasthandelen i Norge helt på slutten av 1500-tallet – og i Vennesla fra 1620. På 1700-tallet kom også jernverket på Vikeland. Det ble aldri en suksess, men kanskje det er den viktigste kulturelle etableringen. Da kan vi for alvor snakke om topp-kompetanse utenfra som kommer og blander seg med god arbeidskraft. Hvis elva er begynnelsen, er denne blandingen fortsettelsen. Fra jernverket til i dag har blandingen vært Vennesla viktigste fortrinn.  Frans-Arne Stylegard er tidligere fylkeskonservator i Vest-Agder og han kaller Vennesla «Noe helst spesielt». Vennesla er noe helt annet enn Kristiansand, men også helt annerledes enn bygdene på Agder, sier han.

1873. Det er gått så vidt 20 år siden Friedrich Gottlob Keller greide å framstille papir av tremasse. Pengesterke folk starter Otterelvens papirfabrik. Den går dundrende konkurs, men danner grunnlaget for Hunsfos Fabriker som etableres i 1886. Vi tar verdens nyvinninger og omgjør dem til lokalsamfunn.

De neste tiårene skal folketallet mangedoble seg. Folk kommer fra Sverige, Sveits, Tyskland, Italia og Setesdal. Det er i denne perioden Reber, Liebermann, Tveiten. Fredwall og Tambini blir Vennesla-navn. Lokale småbønder, rallarer, lykkejegere, fagfolk. Vennesla er Klondyke og ut av alle forskjellene gror det fram en identitet og dialekt og patriotisme som holder den dag i dag. Vennesla må være et av landets mest vellykkede integreringsprosjekter.

I 1895 er Nicola Tesla i gang med byggingen av verdens første vannkraftverk av skikkelig størrelse i Niagara Falls i New York. Samme år skapes Statkraft. Da kjøper den norske stat sitt aller første fossefall, Paulenfoss i Vennesla. I Vennesla tar vi verdens nyvinninger hjem og lager lokalsamfunn.

1908 er også skjellsettende. Kraftstasjonen i Vigelandsfossen er allerede i drift. Nå åpner aluminiumverket på Vikeland. Bare 22 er gått siden Hall-Héroult-prosessen ble utviklet. Den gjorde det mulig å framstille aluminium industrielt.  Vennesla tar verdens nyvinninger og gjør dem til lokalsamfunn.

Hydro Vigelands Brug er i dag Norges eldste aluminiumverk i drift og  renser fram verdens reneste aluminium. Du finner produkter fra Vigelands Brug i månefartøyene og i nesten alle flatskjermer, dataskjermer og smarttelefoner som finnes på kloden.

2011 I en og samme høstuke skjer tre ting. Kommunen feirer 150 årsjubileum, Hunsfos går konkurs og det nye Kulturhuset åpnet. Lite visste arkitektene hvor rett de skulle få da de døpte kulturhuset «et nytt kapittel!» Men igjen skapes lokalsamfunn. Ni år etter er det et moment i bygda folk sier de ikke kan huske maken til. Det må ha vært mye optimisme den gang fabrikkene ble bygd. Nå har vi fått den tilbake. I Hunsfos Næringspark jobber det nå over 500 mennesker, fire ganger flere enn da papirmaskinen stoppet. Du kan jobbe, spise og oppleve i omgivelser på Hunsøya som er så urbane at du må til London for å finne maken.

Grønn Urban Bygd

Det er de tre ordene som skal oppsummere Vennesla. Rektor Haus på Vennesla videregående skole kom opp med ideen da næringsforeningen og kommunen sammen satte i gang det store identitetsprosjektet for halvannet år siden.

  • Grønn? Ja, selv om fabrikkene har forurenset, er det vannkraften som skapte papir og metall. Skogen og elva er Venneslas historie. Nå kommer digital revolusjon og klimarevolusjon. Vennesla har vært grønn og skal være grønn. Vi står i sentrum når Agder skal bli til Electric Region.
  • Urban? Ja, arbeiderkultur og industrikultur er urbant. Julegada er urbant og Hunsøya gror fram som det mest urbane sted på Agder. Framtida er også urban. Vennesla er en av få kommuner på Agder som har droppet nye tomteområder på heia. Nå skal det bygges tett rundt sentrum.
  • Bygd? Ja, folkeligheten, dialekten og de små avstandene mellom folk er verdier som preger bygda Vennesla og bygdene Hægeland og Øvrebø. Patriotisme, dugnad, samhold er andre ord. Selvfølgelig er vi bygd!

I Vennesla står vi i en lang tradisjon med å bygge nytt næringsliv og skape lokalsamfunn. En gang i tiden var papirarbeideren det mest moderne Norge hadde. Nå er det datafolkene på Støleheia og 3D-grafikerne på Hunsøya.

Elva er livslinja i Vennesla. Den skapte grobunn for den unike blandingen av folk. Og det igjen har gjort det mulig å ta verdens nyvinninger hjem og omgjøre dem til lokalsamfunn. Nå skal vi igjen ta kvantesprang. Den digitale og grønne revolusjonen krever det av oss alle.

Velkommen til den grønne, urbane bygda i Norge. Velkommen til Vennesla!